Pianoflytt

En pianoflytt är en utmanande och fysiskt krävande uppgift, särskilt om du är oerfare eller saknar de redskap som krävs för att minimera skador på såväl individ som instrument. Ett mindre piano kan ofta flyttas av några personer med selar, medan en större flygel ställer höga krav. Både muskler och kompetens krävs för att utföra den senare typen av pianoflytt. För många är det en självklarhet att boka in en flyttfirma som Stadsbudsflytt för uppdraget. Vi har stor erfarenhet och kan erbjuda totalservice när det kommer till flytt av såväl salongspiano som flygel. Skulle du vilja flytta ett piano själv, finns här några handfasta råd för att flytten skall gå så smidigt och säkert som möjligt.

Korrekt lyftteknik vid pianoflytt

När man flyttar ett piano är det viktigt att använda rätt lyftteknik för att undvika skador. Pianot bör lutas framåt mot tangenterna för att fördela vikten jämnt. Detta eftersom pianon har större vikt mot baksidan. Man bör heller inte lyfta pianot onödigt högt från marken. Ju högre man lyfter desto mer osäker blir det. Har man ett avstånd på 5-10 cm från golvet är det ofta tillräckligt för att inte behöva riskera att slå i trösklar. Beroende på hur och var ett piano skall flyttas, kan man ta hjälp av olika redskap. Bärselar är en självklarhet vid dessa uppdrag, men det finns även flyttvagnar och speciella pianoselar som kan komma till användning. I och med att man sällan är lika långa, är det viktigt att justera bärremmar och selar ordentligt. Alla som lyfter pianot skall kunna stå med rak rygg för att minimera risken för skador.

Transport vid en pianoflytt

När pianot transporteras är det bäst att lägga det på rygg och säkra det med spännband för att förhindra att det glider under flytten. Om du har ett större fordon med fällbar lift, kan du sänka denna och placera dit pianot innan du hissar upp liften och bär in pianot. När det gäller flyglar är det lite andra saker man behöver tänka på. Samtidigt är det nästintill omöjligt att transportera en flygel som privatperson. Vid denna typ av uppdrag anlitas nästan alltid flyttfirmor som Stadsbudsflytt, som kan hantera uppdraget. Dessutom finns alltid försäkring vid pianoflytten. Oavsett hur noga man är vid en pianoflytt, kommer pianoet eller flygeln bli ostämd under transporten. Vissa instrument påverkas redan vid första lyftet. Med tanke på de temperaturförändringar, lyft och luftfuktighetsförändringarna som en pianoflytt innebär, skall man alltid låta en pianostämmare titta över instrumentet när det är på plats.

Rekommendationer för din pianoflytt

  • Anlita proffs inom pianoflytt. Dessa experter har de nödvändiga verktygen, teknikerna och erfarenheten som krävs för att flytta ditt piano på ett säkert sätt.
  • Mät dörröppningar och andra utrymmen. Se till att pianot får plats i alla utrymmen som det måste passera under flytten.
  • Förbered väg. Ta bort eventuella hinder eller snubbelrisker som kan vara i vägen under din pianoflytt.
  • Kontrollera trappornas skick. Om du flyttar pianot upp eller ner för trappor, se till att trapporna är stabila och i gott skick.
  • Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Skydda pianot och den omgivande miljön genom att följa flyttfirmans instruktioner och vara försiktiga under flytten.

Pianoflytt i trappor och vid avsatser

När man flyttar ett piano upp eller ner för trappor är det viktigt att ha rätt teknik för att undvika olyckor. Bärarna som befinner sig längst ner i pianots flyttriktning bör kompensera för lutningen genom att spänna den justerbara bärremmen så mycket som möjligt och fokusera på uppgiften. Att pianot har störst vikt mot baksidan är någonting som innebär ökade utmaningar vid flytt i trappor. Skalle bärare komma i otakt kan pianot lägg slå mot väggarna på båda sidor. Det finns ingen patentlösning när det gäller sådana risker. Istället handlar det om att vara vaksam och förbereda sig på att hantera situationen på ett säkert sätt. Sammanfattningsvis är pianoflyttning en utmanande och fysiskt krävande uppgift som kräver rätt verktyg, teknik och erfarenhet. Om du anlitar proffs inom pianoflytt kan du vara säker på att ha de bästa förutsättningarna och njuta av korrekt transport av ditt värdefulla instrument.

Inför pianoflytten

När flyttfirman anländer är det viktigt att kommunicera med dem och följa deras instruktioner. På så sätt kan man underlätta arbetet och se till att flytten går smidigt. Om du har några särskilda instruktioner eller funderingar, se till att låta flyttfirman få veta det redan innan arbetet påbörjas. Kanske finns det faktorer man bör känna till and. Tex. Sprickor i träram, instabila räcken eller svåra moment. Hör gärna av dig till Stadsbudsflytt när du vill få hjälp med din pianoflytt!