Kontorsflytt i Linköping

Att flytta kontoret till en ny plats kan vara en utmaning, men det kan också vara en spännande möjlighet av tillväxt och förändring. Om du planerar en kontorsflytt i Linköping finns det några viktiga saker att tänka på för att det hela skall gå smidigt. Börja med att skapa en tidslinje och en checklista med uppgifter som måste utföras före, under och efter flytten. Detta hjälper dig att hålla dig organiserad och på rätt spår, och gör det också lättare att delegera uppgifter till ditt team om det behövs. Några av nyckelfaktorerna när det kommer till en kontorsflytt i Linköping är:

  • Planering. 
En kontorsflytt kommer ofta med visst bortfall av tid. Innan allt är på plats fungerar verksamheten begränsat. Genom effektiv planering kan man minska detta bortfall radikalt och snabbare vara igång. Med rätt planering kan man förlägga sin kontorsflytt till tider då verksamheten av olika anledningar har det lugnare. I anslutning till lediga dagar är ett av flera tänkbara sådana.
  • Kommunikation med dina medarbetare. 
För att er kontorsflytt skall gå snabbt och smidigt, är det viktigt att alla är involverade. Privata tillhörigheter kan avlägsnas under veckorna innan flytten. På detta sätt kan man enklare få en överblick och veta vad som skall med och inte.
  • Packning inför en kontorsflytt. 
Det finns i allmänhet stora delar av kontoret som kan packas ner utan att det har större inverkan på tempot. Allt ifrån arkivrum till möbler kan förberedas i god tid före flytten. När flytten närmar sig kan man ta ner de sista datorerna för att sedan snabbt få igång allt tekniskt igen.
  • Ta in hjälp för snabb och effektiv kontorsflytt i Linköping. När man flyttar till en annan bostad kan man ofta göra stora delar av flytten själv eller tillsammans med släkt och vänner. En kontorsflytt innebär att tiden är avgörande. Att kalla in proffs för hjälp med sin kontorsflytt är därför någonting som kan rekommenderas!
  • Var organiserad En av de viktigaste sakerna du kan göra när du flyttar ditt kontor är att vara organiserad. Se till att du har allting märkt, inklusive lådor, möbler och elektrisk utrustning. Det är också viktigt att hålla reda på dina utgifter under flyttprocessen. På så sätt kan du hålla nere utgifterna och se till att din flytt blir så kostnadseffektiv som möjligt. Du bör också skapa en checklista så att du inte glömmer något viktigt.

Utrymme och planering vid kontorsflytt i Linköping

När man gör en kontorsflytt är det viktigt att noga titta på de nya lokalerna och ev. Beställa in nya kontorsmöbler. I vissa fall kan enklare komplettering av kontorsplatser räcka för att företaget skall kunna fungera. Går man å andra sidan från större kontorslandskap till mindre rum, kan hela möblemanget behöva bytas ut. Oavsett vad för behov företaget har, är det avgörande att man i god tid ser över de alternativ man har framför sig. Behövs ny inredning är det bra om sådan beställs i god tid. Det är inte ovanligt att man kan vara med och påverka leveransdatumet för att de nya möblerna skall hinna komma i tid till den kontorsflytt som skall genomföras.

Förberedelser på nya kontoret

Det finns åtskilligt att förbereda för att snabbt komma igång med verksamheten efter en kontorsflytt. Denna lista tar upp några av de frågor man bör hantera innan flyttdagen:

  • Elavtal och ev. Flytt av befintligt sådant.
  • Internet avtal.
  • Telefonlinjer.
  • Nycklar i rätt antal till personal samt till andra som behöver tillgång till kontoret. Det kan te.x handla om leverantörer och/eller utförare av lokalvård.

Uppdatera information

En fråga som är relaterad till kontorsflytten är hur man använder tryckt information. Såväl informationsmaterial som visitkort behöver uppdateras för att stämma med den nya adressen. Detta är sådant man kan ta hand om i god tid för att snabbt komma igång i det nya kontoret. Någonting som kan vara lätt att glömma, är att ändra adress i mailfot och på hemsida. Under en tid kan man använda de befintliga adresserna även om man flyttat. Det kan dock underlätta att så snabbt som möjligt börja gå över till att använda de nya. Kanske finns dessutom andra digitala kanaler man använder sig av regelbundet som behöver uppdateras med den senaste kontaktinformationen? Tänk också på att uppdatera informationen för posten samt de leverantörer som levererar paket och/eller tjänster till det företag som skall flytta till nya kontor. Vi hjälper ofta till med kontorsflytt i Linköping. När kunden vill ha hjälp med installation i nya lokalerna, kan vi ofta ta hand om helheten. På så sätt kan ni känna er säkra på att de gamla lokalerna lämnas i så bra skick som möjligt, samtidigt som ni tidigare får tillgång till de nya lokalerna verksamheten hyr.